Assistansutbildarna

 

Assistansutbildarna samordnar och genomför kompetenshöjande utbildningar inom utförandet och administrationen av personlig assistans och kring funktionshinderfrågor. Våra utbildningar riktar sig till både assistansbolag, enskilda assistenter, personer med funktionshinder, anhöriga och tjänstemän i offentlig förvaltning. Assistansutbildarna utför även ADL-bedömningar.

Assistansutbildarna erbjuder flera modeller för olika utbildningar anpassade utifrån era önskemål och behov inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet, assistentutbildningar, juridik, diagnoser och barnperspektivet..

Företagsinriktade föreläsningar

Företagsinriktade föreläsningar

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Hembesök och utbildningar i hemmiljö

Hembesök och utbildningar i hemmiljö

19 oktober

Stockholm

Förflyttning

26 oktober

Stockholm

Förflyttning

8 november

Syd

Förflyttning

9 november

Stockholm

Sittdynor

23-24 november

Åmliden

Förflyttning

30 november

Stockholm

Måltiden

6 december

Göteborg

Sittdynor

7 december

Stockholm

Sittdynor

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar?

Assistansutbildarna erbjuder professionella ADL-bedömningar. Personer med olika former av fysiska och/eller psykisk funktionsnedsättningar som vill ansöka om eller skall göra en omprövning gällande personlig assistans kan genomgå en ADL-bedömning för att styrka behovsbevisningen. Under en ADL-bedömning (Aktiviteter i det Dagliga Livet) bedöms både basfunktioner, sociala roller och krav på aktivitetsutförande. Med basfunktioner menas t. ex perception, kognition, rörlighet och muskelstyrka. ADL-bedömningen utförs av legitimerad arbetsterapeut. Observationen sker i personens hemmiljö för att reflektera verkligheten.

Assistansutbildarna

Tom, Arbetsterapeut

072-050 39 67