Assistansutbildarna

 

Assistansutbildarna samordnar och genomför kompetenshöjande utbildningar inom utförandet och administrationen av personlig assistans och kring funktionshinderfrågor. Våra utbildningar riktar sig till både assistansbolag, enskilda assistenter, personer med funktionshinder, anhöriga och tjänstemän i offentlig förvaltning. Assistansutbildarna utför även ADL-bedömningar.

Assistansutbildarna erbjuder flera modeller för olika utbildningar anpassade utifrån era önskemål och behov inom områden som assistansutbildningar inom ledarskap, arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet, assistentutbildningar, juridik, diagnoser och barnperspektivet.

Företagsinriktade föreläsningar

Företagsinriktade föreläsningar

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Hembesök och utbildningar i hemmiljö

Hembesök och utbildningar i hemmiljö

På gång:

Förflyttningsteknik

en inspirerande och aktiverande kurs

Assistansutbildarna anordnar en kurs i Förflyttningsteknik där du tillsammans med din kund ges möjligheten att hitta nya praktiska tekniker för att underlätta och förbättra förflyttning. Kursen ges i två steg vid två olika tillfällen.

Steg 1: Förflyttningsbanan

Vi träffas utomhus för att på olika stationer hitta lösningar på förflyttningsutmaningar som:

  • Förflyttning in och ur bil
  • Förflyttning mellan olika höjder
  • Förlyttning på olika underlag och material
  • Förflyttning vid livsfarligt läge
  • Vi får även lära oss ergonomiska grunder och hur vi undviker skadlig belastning.

Steg 2: Hemmet

Vår kursledare möter er i kundens hem för att identifiera riskfaktorer och hitta smarta lösningar i hemmiljön.

Välkommen!

Anmälan till Johan på 076-677 66 20 eller johan@assistansutbildarna.se

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar?

Assistansutbildarna erbjuder professionella ADL-bedömningar. Personer med olika former av fysiska och/eller psykisk funktionsnedsättningar som vill ansöka om eller skall göra en omprövning gällande personlig assistans kan genomgå en ADL-bedömning för att styrka behovsbevisningen. Under en ADL-bedömning (Aktiviteter i det Dagliga Livet) bedöms både basfunktioner, sociala roller och krav på aktivitetsutförande. Med basfunktioner menas t. ex perception, kognition, rörlighet och muskelstyrka. ADL-bedömningen utförs av legitimerad arbetsterapeut. Observationen sker i personens hemmiljö för att reflektera verkligheten.

Assistansutbildarna

Kom i kontakt med Assistansutbildarna, mejla info@assistansutbildarna.se, ring 076-677 66 20